Tornfalken

Tornfalk   Falco tinnunculus

tornfalk-900-2-120423På loggaveln bor våra tornfalkar. De har häckat varje år här sedan 1996 . Många år är det samma par som kommer tillbaka. Årets (2015) tornfalkar har redan 6 ägg i holken det är ca en vecka tidigare än vanligt . Förra årets häckning gick bra de fick ut alla 5 ungarna.

Tornfalken  är en av världes talrikaste falkar. Den förekommer i stora delar av Euroasien och Afrika. I Europa förekommer den i alla länder utom Island och Färöarna. Vad man tror så finns det ca 3000 par i Sverige. Falken har stor anpassningsförmåga när det gäller boplats allt från kyrktorn till gamla kråkbon. Den trivs bäst i biotoper som innehåller öppna landskap,såväl odlingslandskap som ängsmarker, hedar, kustnära strandängar andra ställen med stora gräsytor den vill också ha tillgång till små skogsdungar .

Huvudsaklig föda är smågnagare och småfåglar.