Tornfalken

Tornfalk   Falco tinnunculus

tornfalk-900-2-120423På loggaveln bor våra tornfalkar. De har häckat varje år här sedan 1996 . Många år är det samma par som kommer tillbaka. Årets häckning (2018) fick ett abrupt avslut när falkarna blev  störda av lösa jakthundar och människor under holken. Förra årets häckning gick bra de fick ut alla 5 ungarna.

Tornfalken  är en av världes talrikaste falkar. Den förekommer i stora delar av Euroasien och Afrika. I Europa förekommer den i alla länder utom Island och Färöarna. Vad man tror så finns det ca 3000 par i Sverige. Falken har stor anpassningsförmåga när det gäller boplats allt från kyrktorn till gamla kråkbon. Den trivs bäst i biotoper som innehåller öppna landskap,såväl odlingslandskap som ängsmarker, hedar, kustnära strandängar andra ställen med stora gräsytor den vill också ha tillgång till små skogsdungar .

Huvudsaklig föda är smågnagare och småfåglar.